บริการจองวัคซีนทางเลือก Moderna

1 ก.ค. 2564 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ ลำลูกกา

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลสินแพทย์“รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนของสถานพยาบาลเอกชนเป็นเพียง

ทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง”สำหรับท่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีความประสงค์

จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ทั้ง 6 สาขา

คลิกลิงค์ >> คลิก

.
กรุณาอ่านรายละเอียดขั้นตอนการจอง ก่อนชำระเงิน โดยละเอียด ทั้งนี้โรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนในไตรมาส

4 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 หรือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้การลงทะเบียนจองจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่าน

โอนชำระค่าจอง และแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบ และ ส่งหลักฐานการโอนเงิน มายังอีเมล ของ สาขาที่เลือก

รับบริการ เท่านั้น

.

เงื่อนไขการจอง

1. คลิกลิงค์ เพื่ออ่านรายละเอียดและกดยอมรับก่อนจองวัคซีน คลิก
2. โอนเงินชำระค่าวัคซีน

  • จองวัคซีน 1 เข็ม ชำระเงินจอง 1,700 บาท
  • จองวัคซีน 2 เข็ม ชำระเงินจอง 3,400 บาท
    เมื่อท่านกรอกรายละเอียด พร้อมแนบหลักฐานการโอนแล้ว กรุณาส่ง หลักฐานในการโอน มายัง อีเมลสาขาที่ท่านเลือกรับบริการตามรายละเอียดที่ปรากฏบน google form

3. ทำรายการแจ้งลงทะเบียน ผ่าน Google form เป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียน เป็นรายกลุ่มได้

คลิกเพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียน คลิก
4. แนบหลักฐานการโอนเงิน ให้แนบผ่านทั้ง 2 ช่องทาง คือ ผ่าน Google form และ ผ่าน E-mail address ตามสาขาที่ท่านประสงค์

จะใช้บริการ โปรดระบุชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับ อย่างน้อย 1 ท่าน ทาง E-mail ที่แนบสลิปการจองไว้ด้วย
.
* สิทธิ์ในการได้รับวัคซีน จะเรียงตามลำดับก่อน-หลัง ในการชำระเงินจองเมื่อทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีน โรงพยาบาลจะแจ้ง

sms เพื่อยืนยันสิทธิ์ และ ส่ง link เพื่อให้ท่านเลือก วัน และ เวลา นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน

.

*หมายเหตุ : เนื่องจากโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง และ วัคซีนมีจำนวนจำกัด ในกรณีที่ โรงพยาบาล

ได้รับจัดสรรวัคซีน จาก องค์การเภสัชกรรม ไม่เพียงพอต่อจำนวนที่สั่งจองไป

.

ท่านสามารถ

  • ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ในกรณีที่ โรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนมาให้กับท่านได้ และ ท่านไม่ได้รับการยืนยันสิทธิ์
  • รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรรใน Lot ต่อไป โดยไม่ขอเงินคืน
  • ในกรณีที่ ท่านได้รับยืนยันสิทธิ์ วัคซีน แต่ท่านไม่สามารถรับวัคซีนได้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามทาง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน แต่ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้โดยแจ้งให้ทาง โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนถึงกำหนดรับวัคซีนในครั้งนั้น
    .

โรงพยาบาลสินแพทย์ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้เราดูแล ทางโรงพยาบาลใคร่ขอความร่วมมือ ให้ท่านชำระเงิน

ผ่านทางการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง เว้นระยะ ห่างเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ได้โปรดงดเข้ามาชำระเงิน

ที่โรงพยาบาล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

.

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-006-9999 หรือ

แอดไลน์ ID line: @synphaetline

 

#โรงพยาบาลสินแพทย์ลำลูกกา
#โรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับโลกJCI
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ