วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 2 เข็ม

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก *สามารถฉีดได้ในเด็กตั้งแต่ อายุ 4 ปีขึ้นไป

  • เคยหรือไม่เคยเป็นโรคนี้ ก็ฉีดได้
  • ไม่ต้องตรวจเลือดเช็กภูมิก่อนฉีด

ประสิทธิภาพของวัคซีน

  • ป้องกันไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ได้สูงถึง 80 %
  • ป้องกันภาวะช็อกจากไข้เลือดออก 85 %
  • ลดการนอนโรงพยาบาล 90 %

ระยะเวลาขายแพ็กเกจ : ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

* ราคา 4,900 บาท ต่อ 2 เข็ม ( ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน )

** ราคารวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.เรียบร้อยแล้ว * ไม่รวมค่าแพทย์ *


ราคา   4,900   บาท


*หมายเหตุ

  1. สามารถฉีดได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป
  2. ระยะเวลาขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
  3. ราคารวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.เรียบร้อยแล้ว * ไม่รวมค่าแพทย์ *
  4. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอัตราค่าบริการรวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ. * ไม่รวมค่าแพทย์ *

SHARE