วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ (3เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีน 3 เข็ม


ราคา   8,500   บาท


วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Gardasil)

เป็นวีคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human papillomavirus : HPV) 4 สายพันธ์ คือ

  • สายพันธ์ 6 และ 11 ซึ่งเป็นสายพันธ์ที่ก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ได้ ประมาณ 70%
  • สายพันธ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้ ประมาณ 90%

ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไป

 

**อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าวัคซีน 3 เข็ม เวชภัณฑ์และค่าบริการ ไม่รวมค่าแพทย์
อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ