วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ แบบ 3 เข็ม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

เป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี (Human Papillomavirus : HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

4 สายพันธ์ คือ

  • สายพันธ์ 6 และ 11 ซึ่งเป็นสายพันธ์ที่ก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ได้ ประมาณ 70%
  • สายพันธ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้ ประมาณ 90%

 

ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไป

  • เด็กหญิงและเด็กชาย อายุ 9 – 14 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 0, 6 เดือน
  • เด็กหญิงและเด็กชาย อายุ 14 ปี ขึ้นไป ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 0, 2, 6 เดือน

 

ระยะเวลาขายแพ็กเกจ : ตั้งแต่ 1 มกราคม  – 31 สิงหาคม 2567

 

* ราคา 8,500 บาท ต่อ 3 เข็ม

** ราคารวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.เรียบร้อยแล้ว * ไม่รวมค่าแพทย์ *


ราคา   8,500   บาท


*หมายเหตุ

  1. สามารถฉีดได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป
  2. ระยะเวลาขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  – 31 สิงหาคม 2567
  3. ราคารวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.เรียบร้อยแล้ว * ไม่รวมค่าแพทย์ *
  4. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอัตราค่าบริการรวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ. * ไม่รวมค่าแพทย์ *

SHARE
Recommened Program & Packages

วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
วัคซีนไอพีดี IPD 10 สายพันธุ์ แบบ 4 เข็ม
ราคา
9,000 ฿
วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
วัคซีนไอพีดี IPD 13 สายพันธุ์ แบบ 3 เข็ม
ราคา
8,400 ฿