วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ แบบ 2 เข็ม

ระยะเวลา : 1 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2567

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

เป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี (Human Papillomavirus : HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไป

  • เด็กหญิงและเด็กชาย อายุ 9 – 14 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 0, 6 เดือน
  • เด็กหญิงและเด็กชาย อายุ 14 ปี ขึ้นไป ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 0, 2, 6 เดือน

 

* ราคา 14,400 บาท ต่อ 2 เข็ม


ราคา   14,400   บาท

อัตราค่าบริการรวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ. * ไม่รวมค่าแพทย์ *

SHARE
Recommened Program & Packages

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์
ราคา
7,300 ฿