วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

เป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี (Human Papillomavirus : HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไป

  • เด็กหญิงและเด็กชาย อายุ 9 – 14 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 0, 6 เดือน
  • เด็กหญิงและเด็กชาย อายุ 14 ปี ขึ้นไป ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 0, 2, 6 เดือน

 

* ราคา 7,300 บาท ต่อ 1 เข็ม


ราคา   7,300   บาท

อัตราค่าบริการ รวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ * ไม่รวมค่าแพทย์ *

SHARE