วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 สิงหาคม 2567

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

เป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี (Human Papillomavirus : HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

 

ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไป

  • เด็กหญิงและเด็กชาย อายุ 9 – 14 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 0, 6 เดือน
  • เด็กหญิงและเด็กชาย อายุ 14 ปี ขึ้นไป ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 0, 2, 6 เดือน

 

ระยะเวลาขายแพ็กเกจ : ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 สิงหาคม 2567

 

* ราคา 7,300 บาท ต่อ 1 เข็ม

** ราคารวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.เรียบร้อยแล้ว * ไม่รวมค่าแพทย์ *


ราคา   7,300   บาท


*หมายเหตุ

  1. สามารถฉีดได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป
  2. ระยะเวลาขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 สิงหาคม 2567
  3. ราคารวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.เรียบร้อยแล้ว * ไม่รวมค่าแพทย์ *
  4. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอัตราค่าบริการรวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ. * ไม่รวมค่าแพทย์ *

SHARE
Recommened Program & Packages