นพ.วีระพงษ์ จันจงเจริญชัย
ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2522 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2525 วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ. 2525 อนุมัติบัตรอนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-12.00
อังคาร
09.00-20.00
พุธ
09.00-20.00
พฤหัสบดี
08.00-12.00
ศุกร์
09.00-20.00
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00