พญ.วริศรา สิรยานนท์
ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2536 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พ.ศ. 2542 วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2544 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-15.00
อังคาร
08.00-19.00
พุธ
08.00-12.00
พฤหัสบดี
08.00-19.00
ศุกร์
08.00-12.00
เสาร์
อาทิตย์
09.00-14.00