พญ.รุ่งฟ้า ตระกูลสัจจาวัตร
กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
การศึกษา :
  • พ.ศ.2528 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พ.ศ. 2537 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.30-14.30
พุธ
08.30-18.00
พฤหัสบดี
08.30-14.30
ศุกร์
08.30-18.00
เสาร์
อาทิตย์
09.00-18.00