นพ.รัฐพล สุจิพิธธรรม
โรคระบบการหายใจในเด็ก, กุมารเวช, ไอซียูเด็ก (PICU)
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2550 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต – รพ.ราชวิถี
  • พ.ศ. 2557 วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ
  • พ.ศ. 2560 วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โรคที่เคยรักษา :
เชี่ยวชาญการทำ Sleep test เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคนอนกรน อุดกั้นทางเดินหายใจเด็ก เชี่ยวชาญโรคเวชบำบัดวิกฤต ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกับเครื่องพยุงช่วยหายใจในเด็ก
เวลาออกตรวจ
โรคระบบการหายใจในเด็ก
จันทร์
10:00-20:00
อังคาร
10:00-16:00
พุธ
11:00-21:00
พฤหัสบดี
10:00-16:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13:00-21:00
กุมารเวช
จันทร์
10:00-20:00
อังคาร
10:00-16:00
พุธ
11:00-21:00
พฤหัสบดี
10:00-16:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13:00-21:00
ไอซียูเด็ก (PICU)
จันทร์
10:00-20:00
อังคาร
10:00-16:00
พุธ
11:00-21:00
พฤหัสบดี
10:00-16:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13:00-21:00