พญ.รชฎา กสิภาร์
พัฒนาการเด็ก, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2536 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2541 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2545 อนุมัติบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เวลาออกตรวจ
พัฒนาการเด็ก
จันทร์
10:00-20:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
09:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
กุมารเวช
จันทร์
10:00-20:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
09:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00