พญ.รชฎา กสิภาร์
พัฒนาการเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2536 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2541 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2545 อนุมัติบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
10.00-20.00
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
09.00-20.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00