พญ.พัชรวลัย รัศมิทัต
ทารกแรกเกิด
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
การศึกษา :
  • พ.ศ.2527 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พ.ศ.2533 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ วชิรพยาบาล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.30-15.00
อังคาร
08.30-15.00
พุธ
08.30-12.00
พฤหัสบดี
08.30-15.00
ศุกร์
08.30-15.00
เสาร์
อาทิตย์