พญ.พัชรวลัย รัศมิทัต
ทารกแรกเกิด, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
การศึกษา :
  • พ.ศ.2527 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พ.ศ.2533 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ วชิรพยาบาล
เวลาออกตรวจ
ทารกแรกเกิด
จันทร์
08:30-15:00
อังคาร
08:30-15:00
พุธ
08:30-12:00
พฤหัสบดี
08:30-15:00
ศุกร์
08:30-15:00
เสาร์
อาทิตย์
กุมารเวช
จันทร์
08:30-15:00
อังคาร
08:30-15:00
พุธ
08:30-12:00
พฤหัสบดี
08:30-15:00
ศุกร์
08:30-15:00
เสาร์
อาทิตย์