พญ.พรพิชญา เลขวัต
กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2550 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • พ.ศ. 2556 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
16.00-24.00
อังคาร
16.00-24.00
พุธ
16.00-24.00
พฤหัสบดี
16.00-24.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00-24.00