พญ.เสาวรส พงษ์พิพัฒน์
ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • พ.ศ. 2561 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
16:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์