พญ.สิรินยา บุญธนาพิบูลย์
โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2557 วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2561 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09.00-19.00
อังคาร
08.00-12.00
พุธ
09.00-14.00
พฤหัสบดี
10.00-20.00
ศุกร์
15.00-23.00
เสาร์
อาทิตย์
10.00-14.00