พญ.ศิรินทร์ญา เทพรักษ์
พัฒนาการเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการเด็ก และพฤติกรรม
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2533 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2539 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ
  • พ.ศ.2545 อนุมัติบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
13:00-19:00 สัปดาห์ที่ 1,3
อาทิตย์