พญ.พีรยา วชิโรปถัมภ์
โรคระบบประสาทในเด็ก, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ
โรคระบบประสาทในเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17:00-20:00
อาทิตย์
กุมารเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17:00-20:00
อาทิตย์