พญ.นวพรรณ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
ไอซียูเด็ก (PICU), โรคระบบการหายใจในเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • พ.ศ. 2557 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • พ.ศ. 2562 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เวลาออกตรวจ
ไอซียูเด็ก (PICU)
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
15.00-20.00
เสาร์
12.00-20.00
อาทิตย์
โรคระบบการหายใจในเด็ก
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
15.00-20.00
เสาร์
12.00-20.00
อาทิตย์