พญ.นวพรรณ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
โรคระบบการหายใจในเด็ก, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • พ.ศ. 2557 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • พ.ศ. 2562 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เวลาออกตรวจ
โรคระบบการหายใจในเด็ก
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-14:00
ศุกร์
09:00-17:00
เสาร์
08:00-16:00
อาทิตย์
กุมารเวช
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-14:00
ศุกร์
09:00-17:00
เสาร์
08:00-16:00
อาทิตย์