พญ.ธนิตนันท์ ภาปราชญ์
โรคระบบประสาทในเด็ก, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวช
เวลาออกตรวจ
โรคระบบประสาทในเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
อาทิตย์
กุมารเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
อาทิตย์