พญ.ปิยะพร ชื่นอิ่ม
โรคระบบการหายใจในเด็ก, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2548 วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2550 วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2555 Certificate of Clinical Fellowship in Pediatric Pulmonology, St. Louis Children’s Hospital, Washington University School of Medicine in St. Louis, Missouri, USA.
เวลาออกตรวจ
โรคระบบการหายใจในเด็ก
จันทร์
08:00-15:30
อังคาร
08:00-15:30
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-14:00
ศุกร์
08:00-12:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-14:30
กุมารเวช
จันทร์
08:00-15:30
อังคาร
08:00-15:30
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-14:00
ศุกร์
08:00-12:00
เสาร์
อาทิตย์
08:00-14:30