นพ.ไกรรพ ตันติวงศ์โกสีย์
โรคระบบการหายใจในเด็ก, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2536 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2542 วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
  • พ.ศ.2544 วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
โรคระบบการหายใจในเด็ก
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
08:00-14:00
อาทิตย์
กุมารเวช
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-20:00
พุธ
08:00-16:00
พฤหัสบดี
08:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
08:00-14:00
อาทิตย์