นพ.ไกรรพ ตันติวงศ์โกสีย์
โรคระบบการหายใจในเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2536 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2542 วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
  • พ.ศ.2544 วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
08.00-20.00
พุธ
08.00-16.00
พฤหัสบดี
08.00-20.00
ศุกร์
เสาร์
08.00-14.00
อาทิตย์