พ.ท.ผศ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
โรคติดเชื้อในเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2544 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ. 2549 วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ. 2553 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ. 2558 Certificate in Clinical microbiology, Cleveland Clinic, USA.
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-20.00