นพ.สาธิต กรเณศ
กุมารศัลยศาสตร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2521 แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2524 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2526 วุฒิบัตรศัลยกรรมเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-09.00
บทความที่เกี่ยวข้อง