นพ.วิทวัส ทรัพย์ธนากร
แผนกตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยาเด็ก
  • จักษุแพทย์สาขากล้ามเนื้อตา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-13:00 สัปดาห์ที่ 2,4
อาทิตย์