นพ.วรพจน์ ศรีมานันท์
แผนกตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ชำนาญการด้านประสาทตาและกล้ามเนื้อตาเด็ก
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-12:00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
อาทิตย์