นพ.ทรงภูมิ เบญญากร
จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และจิตเวชทั่วไป
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2550 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • พ.ศ. 2554 ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2559 Research of ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder University of California, Davis, USA.
เวลาออกตรวจ
จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
จันทร์
อังคาร
16:30-20:30
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
16:30-20:30
เสาร์
อาทิตย์
กุมารเวช
จันทร์
อังคาร
16:30-20:30
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
16:30-20:30
เสาร์
อาทิตย์