นพ.ตนัย ตรงกมลธรรม
โรคระบบประสาทในเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08:00-13:00
พุธ
08:00-15:00
พฤหัสบดี
08:00-18:00
ศุกร์
10:00-20:00
เสาร์
10:00-14:00
อาทิตย์
10:00-14:00