ทพญ.เปรมฤดี ปฐมกสิกุล
ทันตกรรมเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
09.00-16.00
พุธ
09.00-16.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
09.00-17.00
เสาร์
อาทิตย์