ทพญ.ธนพร พิศาลชัยยงค์
ทันตกรรมเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
การศึกษา :
  • ทพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 ปริญญาบัตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • ทันตแพทยสภา ออกใบอนุญาตได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2543
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
13:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
13:00-20:00
ศุกร์
13:00-19:00
เสาร์
09:00-16:30
อาทิตย์