ไอซียูเด็ก (PICU)
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

พร้อมบริการตรวจและรักษาโรคเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อลูกไม่สบาย วางใจได้แม้ยามค่ำคืน

แผนก ไอซียู เด็ก (Pediatric Intensive Care Unit /PICU)

แผนก ไอซียู เด็ก รพ.เด็กสินแพทย์ พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีอาการหนัก จากภาวะชัก ซึม หมดสติ ภาวะหอบเหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก เขียว เสมหะอุดตันจากระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค หรือเลือดออกผิดปกติ โดยมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ และพยาบาลเฉพาะทางภาวะวิกฤตในเด็ก คอยเฝ้าติดตามดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดภายใน ICU ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ มีบริการ ไอซียูเด็ก (PICU)  Pediatric Intesive Care Unit เป็น หน่วยดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤต หรือ คนไข้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จนอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งจะแตกต่างกับ ICU ทั่วไป ตรงที่สถานภาพผู้ป่วย PICU คือ ดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤตอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปถึง 14 ปี โดยเฉพาะ โดย ตลอด 24 ชม.  ไอซียูเด็ก โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ มีทีมแพทย์ประจำแผนก PICU ที่เป็นกุมารแพทย์ชำนาญระบบทางเดินหายใจ เวชบำบัดวิกฤต  และทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมให้การดูแลรักษาเด็ก ซึ่งจะคอยเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อให้เด็กป่วย อาการหนักผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัย  ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่ในการเฝ้าดูแลลูกน้อยที่มีอาการไม่คงที่

 

แพทย์อื่นๆ