ไอซียูเด็ก (PICU)
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

พร้อมบริการตรวจและรักษาโรคเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อลูกไม่สบาย วางใจได้แม้ยามค่ำคืน

แผนก ไอซียู เด็ก (Pediatric Intensive Care Unit /PICU)

แผนก ไอซียู เด็ก รพ.เด็กสินแพทย์ พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีอาการหนัก จากภาวะชัก ซึม หมดสติ ภาวะหอบเหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก เขียว เสมหะอุดตันจากระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค หรือเลือดออกผิดปกติ โดยมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ และพยาบาลเฉพาะทางภาวะวิกฤตในเด็ก คอยเฝ้าติดตามดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดภายใน ICU ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อให้เด็กป่วย อาการหนักผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัย  ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่ในการเฝ้าดูแลลูกน้อยที่มีอาการไม่คงที่

ข้อเสนอดีๆที่แนะนำ