ศัลยกรรมกระดูกและข้อเด็ก
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

พร้อมบริการตรวจและรักษาโรคเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อลูกไม่สบาย วางใจได้แม้ยามค่ำคืน

ศูนย์กระดูกและข้อในเด็ก

ดูแลโดย ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อในเด็ก ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง มีความเข้าอกเข้าใจเด็ก มีเทคนิคในการโน้มน้าวเด็กเพื่อให้ความร่วมมือต่อการรักษา

โรคกระดูกที่พบบ่อยๆได้เด็ก ได้แก่ โรคเท้าปุก ที่สามารถรักษาและแก้ไขได้โดยการใส่เฝือก ภาวะการเจริญเติบโตของกระดูกผิดปกติ ผิดรูป ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน กระดูกโก่งงอ หรือบิด กระดูกเปราะหักง่าย ซึ่งหากได้รับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่แรก การรักษาก็จะไม่ยุ่งยาก และมีโอกาสกลับไปเป็นเหมือนปกติมากขึ้น นอกจากโรคของกระดูกในเด็ก ที่พบอาการผิดปกติมาแต่กำเนิดต่างๆแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อกระดูกในเด็กได้และเป็นสิ่งที่พบได้บ่อย เช่น กระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น

 

แพทย์อื่นๆ