เวชศาสตร์ครอบครัว
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

พร้อมบริการตรวจและรักษาโรคเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อลูกไม่สบาย วางใจได้แม้ยามค่ำคืน

กุมารแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว


กุมารแพทย์ที่ได้รับการอบรม มีวุฒิบัตรชำนาญการ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สามารถดูแลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัวและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ทั้งด้านสุขภาพกาย, สุขภาพจิต และสุขภาพสังคมแวดล้อม ให้การดูแล รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย โดยเริ่มจากตัวผู้ป่วยไปถึงครอบครัว และอาจดูแลไปถึงชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ

แพทย์อื่นๆ