ทารกแรกเกิด
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

พร้อมบริการตรวจและรักษาโรคเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อลูกไม่สบาย วางใจได้แม้ยามค่ำคืน

ศูนย์ทารกแรกเกิด

ทารกแรกเกิด ต้องการการดูแลด้วยความเชี่ยวชาญ ใส่ใจ และละเอียดอ่อน ศูนย์ทารกแรกเกิด ดูแลโดย กุมารแพทย์ชำนาญการด้านทารกแรกเกิดที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ในการดูแลทารก ทีมบุคคลากรที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย กุมารแพทย์ชำนาญการด้านทารกแรกเกิดมีบทบาทสำคัญในการตรวจร่างกาย ดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด ตลอดจนให้คำแนะนำกับบิดาและมารดาเพื่อให้การดูแลทารก ก่อนที่จะรับลูกน้อยกลับบ้านภายหลังคลอด เพื่อให้ทารกทุกคนมีพื้นฐานที่จะเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ในทุกๆด้าน