แนะนำแพทย์ แผนกจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

>16 ก.ย. 2563 | เขียนโดย รพ. เด็กสินแพทย์

ศูนย์พัฒนาการเด็ก

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ ดูแลโดยกุมารแพทย์ ด้านพัฒนาการเด็ก กุมารแพทย์จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยาคลินิค นักจิตวิทยาพัฒนาการ และนักกิจกรรมบำบัด เพราะปัญหาด้านพัฒนาการในเด็ก ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการช้า สมาธิสั้น ออทิสติก ภาวะแอลดี พบได้มากขึ้น เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยได้เร็ว ได้รับการกระตุ้นและพัฒนาอย่างเหมาะสม จะช่วยให้มีพัฒนาการที่สมวัย สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
จันทร์ เวลา 16.00-20.00 น
อังคาร เวลา 16.30-20.30 น
พุธ เวลา 16.00-20.00 น
ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น
สามารถปรึกษาแพทย์หรือนัดแพทย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2793 5000
หรือ #คลิกแอดไลน์ โรงพยาบาลสินแพทย์ https://goo.gl/ysdW8g
ID line : @synphaetline

พบแพทย์เฉพาะทาง แผนกจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ (คลิก link เพื่อนัดพบแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

SHARE