ภาพกิจกรรมงาน Open House คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น x โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

>19 มิ.ย. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ ได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานในหลักสูตรเฉพาะทางทารกและเด็กวิกฤต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี นพ.เฉลิมพล นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ พร้อมทีมผู้บริหารทางการพยาบาลจากโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ให้การต้อนรับ 


ในการเยี่ยมชมพื้นที่ นำโดยคุณธิติสุดา นัยรักษ์เสรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณแววพรรณ ชิดเชิดวงศ์ หัวหน้าแผนกกุมารเวช และคุณกมลวรรณ พานิชวัฒนา หัวหน้าพยาบาลผู้ป่วยใน Ward 2/4 คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการทำงานในแต่ละส่วน รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ผ่านพันภาวะวิกฤตต่าง ๆ ไปได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้พาชมบรรยากาศของการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ เพื่อให้คณะผู้เยี่ยมชมได้สามารถนำช้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันให้การดูแลผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

SHARE