แพ็กเกจวัคซีนลูกน้อย (2)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

สำหรับอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี 6 เดือน

รายการฉีด

อายุ 6 เดือน – วัคซีนรวม 6 โรค ( วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิป ไวรัสตับอักเสบบี )

อายุ 9 เดือน ถึง 1 ปี  – วัคซีนไข้สมองอักเสบ ( JE1 )

– วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม ( MMR )

อายุ 1 ปี 6 เดือน  – วัคซีนรวม 5 โรค (วันซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิป )


ราคา   5,690   บาท


หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ในแต่ละครั้ง
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ช่องทาง :
SHARE
Recommened Program & Packages