เกี่ยวกับสินแพทย์

โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ จำนวน 100 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 12-20.36.7 ไร่ ใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับการบริการของคนในพื้นที่โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม ได้รับการตรวจประเมินจากกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อขอเปิดดำเนินการสถานพยาบาล โดยมีนายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม มีความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) และ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการทุกท่าน ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัย และรักษา ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT-Scan เครื่องตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI พร้อมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านต่างๆ เช่น กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม ยังพร้อมรองรับผู้ป่วยด้วย ศูนย์รักษาเฉพาะทาง เช่น

  • แผนกสูตินรีแพทย์ เพื่อดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และสมาชิกใหม่ของครอบครัว
  • แผนกศัลยกรรม และ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  • แผนกอายุกรรม ดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
  • แผนกกุมารเวช ที่พร้อมดูแลโดยกุมารเวชผู้ชำนาญการ เพื่อดูแลลูกรักของคุณโดยเฉพาะ

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 1298 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

  • ได้รับการรับรองจาก สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์  ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
  • ทุนจดทะเบียน 1,600,000,000.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน)

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงพยาบาลสินแพทย์จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ที่ทุกคนคิดถึงเมื่อมีปัญหาสุขภาพ

 

พันธกิจ (MISSION)

ให้การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก มุ่งเน้นการดูแลที่มีความอบอุ่น ปลอดภัยและเคารพในสิทธิของผู้ป่วย