เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคหัวใจ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธีรพงศ์ ตรัยญาลักษณ์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
8:00-17:00
8:00-17:00
8:00-17:00
8:00-17:00
8:00-17:00