จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพ็กเกจคลอดและฝากครรภ์
แพ็กเกจตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ
ราคา
4,700 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุ 50-60 ปี
ราคา
14,850 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพบุรุษ อายุ 50-60 ปี
ราคา
10,800 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุ 40-50 ปี
ราคา
10,710 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพบุรุษ อายุ 40-50 ปี
ราคา
6,750 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ อายุ 30-40 ปี
ราคา
4,050 ฿