แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ ( 2 เข็ม )

ระยะเวลา : 1 กันยายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ ( 2 เข็ม )

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก เป็นวีคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human papillomavirus : HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

  • สำหรับเด็กหญิง/เด็กชาย อายุ 9-13 ปี ฉีด 2 เข็ม

เข็มที่ 1 : วันแรกที่ฉีด

เข็มที่ 2 : ห่างกัน 6 เดือน

**แนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนรับบริการฉีดวัคซีน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


ราคา   5,800   บาท


หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลฯ กำหนด  และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทาง :
SHARE
Recommened Program & Packages