แพ็กเกจผ่าคลอด (ห้องเดี่ยว)

ระยะเวลา : 11 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

นอนโรงพยาบาล 3 คืน 4 วัน รวมรายการ ดังต่อไปนี้

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูตินรีแพทยฺ์ วิสัญญีแพทย์ ค่ากุมารแพทย์
 • ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องคลอด
 • ค่าห้องเดี่ยวพิเศษ  ค่าอาหาร ค่าการพยาบาลสำหรับมารดา 4 วัน 3 คืน
 • ค่าห้องสำหรับทารก 4 วัน 3 คืน
 • ค่ายา ค่ายาสลบ ค่าเวชภัณฑ์
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด

 

พร้อมดูแลคุณและลูกรัก ด้วยความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่นับตั้งแต่ตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมรับมือกับ 10 เดือนที่เปลี่ยนแปลง Safe Motherhood and Newborn Life

แผนกสูตินรีเวช

โดย ทีมสูตินรีแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  Full Time ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกและมะเร็งนรีเวช ที่พร้อมให้การดูแลครรภ์ที่มีภาวะผิดปกติ อาทิ พบก้อนเนื้องอกในระหว่างตั้งครรภ์ แพทย์จะคอยดูแลให้การตั้งครรภ์ ดำเนินไปจนกระทั่งคลอดได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังมีสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหาภาวะความผิดปกติของทารกในครรภ์

 

**อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมถึง

 1. มารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการคลอดบุตร
 2. ทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินนอกเหนือจากแพ็กเกจ เช่น เอกซเรย์ อัลตร้าซาวน์
 3. กรณีคลอดทารกแฝด หรือคลอดก่อนกำหนด
 4. กรณีที่ระยะพักฟื้นเกินระยะเวลากำหนด
 5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มจากปกติ ค่าโทรศัพท์ ยาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับการคลอดบุตร

ราคา   56,000   บาทช่องทาง :
SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคลอดและฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าคลอด + ทำหมันหลังคลอด (ห้องVIP)
ราคา
67,000 ฿
แพ็กเกจคลอดและฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าคลอด (ห้องVIP)
ราคา
62,000 ฿