รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจผ่าคลอด + ทำหมันหลังคลอด (ห้องเดี่ยว)
61,000 บาท
ราคารวม
61,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย