รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจผ่าคลอด + ทำหมันหลังคลอด (ห้องVIP)
67,000 บาท
ราคารวม
67,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย