แพ็กเกจตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

ระยะเวลา : 5 กันยายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567

ตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

  1. ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์
  2. ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัส เอสไอวี (Anti-HIV)
  3. ตรวจเลือดหาเชื้อ ซิฟิลิส (Syphilis Antibody, IgG และ IgM)
  4. ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg)
  5. ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีชื่อเรียกย่อว่า STD (Sexually Transmitted Disease)  เกิดจากการติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ กับผู้ที่มีเชื้อ เชื้อที่ทำให้เกิดโรค แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ไวรัส แบคทีเรีย และ เชื้อรา เชื้อพยาธิ

การตรวจค้นหาโรคจะช่วยให้ทำการรักษาให้หายขาดและช่วยลดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อต่อไปได้


ราคา   1,990   บาท


หมายเหตุ :

  1.  ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ช่องทาง :
SHARE