รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย
1,990 บาท
ราคารวม
1,990 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย