รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เฉพาะผู้หญิง (STD Package)
4,990 บาท
ราคารวม
4,990 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย