แพ็กเกจตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เฉพาะผู้หญิง (STD Package)

ระยะเวลา : 5 กันยายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567

ตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เฉพาะผู้หญิง (STD Package)

  1. ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์
  2. ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัส เอสไอวี (Anti-HIV)
  3. ตรวจเลือดหาเชื้อ ซิฟิลิส (Syphilis Antibody, IgG และ IgM)
  4. ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg)
  5. ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
  6. ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรคหนองในเทียม, โรคหนองในแท้, โรคเชื้อราในช่องคลอด, โรคเริม, ภาวะช่องคลอดอักเสบจากโปรโตซัว, ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีชื่อเรียกย่อว่า STD (Sexually Transmitted Disease)  เกิดจากการติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ กับผู้ที่มีเชื้อ เชื้อที่ทำให้เกิดโรค แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ไวรัส แบคทีเรีย และ เชื้อรา เชื้อพยาธิ

การตรวจค้นหาโรคจะช่วยให้ทำการรักษาให้หายขาดและช่วยลดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อต่อไปได้


ราคา   4,990   บาท


หมายเหตุ :

  1.  ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ช่องทาง :
SHARE