วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่+วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ โปรแกรม A (สำหรับผู้ใหญ่)

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ พร้อมด้วยวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์

“ไข้หวัดใหญ่” เป็นโรคที่พบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัย ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ไม่อันตราย และสามารถหายเองได้ในไม่กี่วัน แต่จริงแล้วหากมีอาการรุนแรง หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วยได้ จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน หรือป้องกันไม่ให้เกิดความรุนเเรงหากมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

 

“โรคปอดอักเสบ”สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสละอองฝอยจากการไอหรือการจาม เเละเมื่อเชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ในระบบทางเดินหายใจ ก็จะทำให้ระบบการแลกเปลี่ยนก๊าซของร่างกายทำงานได้แย่ลง เเละทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด ที่อาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น ฉีดก่อน ป้องกันก่อน จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงจากโรคปอดอักเสบ

 

การรับวัคซีนทั้งสองชนิดร่วมกัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคได้มากกว่า วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป หรืออายุน้อยกว่า 65 ปี แต่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน


ราคา   4,000   บาท


หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลฯ กำหนด  และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ใช้สิทธิ์เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ช่องทาง :
SHARE
Recommened Program & Packages