รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจผ่าตัดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ 1 ข้าง
13,500 บาท
ราคารวม
13,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย