โครงการสูงวัย สุขใจ ใส่ใจสุขภาพ

7 ต.ค. 2565 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี จัดกิจกรรม CSR  ‘สูงวัย สุขใจ ใส่ใจสุขภาพ’  เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล ณ โรงเรียนสร้างสุข ผู้สุงอายุ วัดทุ่งลาดหญ้า

นำทีมโดยพยาบาลวิชาชีพ ให้บริการวัดความดันโลหิต และตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานเบื้องต้น อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน, ภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ, การจัดบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยนักกายภาพบำบัด

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแก่ผู้สูงอายุ เพราะเบื้องหลังทุกการรักษา…คือความใส่ใจ 

 

   

 

#ด้วยความห่วงใย
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ