สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารหลัก
หน้าลิฟต์ชั้น 1
Minimart
เวลาทำการ: 07:00-18:00 น.
ชั้น 1
ตู้สะดวกซื้อเซเว่น
เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง