สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารหลัก Main Building
ด้านหน้าอาคารหลักและลานจอดรถ
รถบริการรับส่ง
Office Hour: 8.00 - 20.00 น.
ลานจอดรถด้านหลังอาคารหลัก
ลานจอดรถ
Office Hour: 24 ชั่วโมง
หน้าลิฟต์ชั้น 1
Minimart
Office Hour: 07:00-18:00 น.
ชั้น 1
ตู้สะดวกซื้อเซเว่น
Office Hour: 24 ชั่วโมง